Kerstin Sofia Andersson kommer tillbaka

Den 20 mars kommer Kerstin Sofia Andersson tillbaka och fortsätter sitt seminarium om dig själv. 

Föreläsningen är en fortsättning på den träff vi hade den 31 januari i år då hon gav oss verktyg för att lättare kunna hantera relationer.

Anmälan på 

20 mars 2016, Företagsamma Kvinnor i Bollnäs