Gävle Affärskvinnors policy för personuppgifter och GDPR

Allmänt

Gävle Affärskvinnor respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Självklart skyddar vi dina data och ger dem inte vidare till tredje part.

I Gävle Affärskvinnors policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Denna personuppgiftspolicy gäller när du anmäler dig som medlem i föreningen Gävle Affärskvinnor. Gävle Affärskvinnor är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Gävle Affärskvinnor inhämtar uppgifterna i första hand när du anmäler dig som medlem men också när du anmäler dig för att delta i någon av våra aktiviteter.

Exempel på personuppgifter vi samlar in:

 • Namn
 • Företag
 • Organisationsnummer
 • Adress
 • Mobiltelefonnummer
 • E-postadress
 • Hemsida
 • Matallergier/intolerans (endast vid specifik aktivitet, denna uppgift sparas ej) 

Gävle Affärskvinnor registrerar personuppgifter i samband med:

 • Medlemsanmälan på hemsidan
 • Anmälan till aktivitet så som t.ex föreläsning
 • Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats och social media.
 • Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev.

Genom din medlemsanmälan samtycker du till att vi sparar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig och informera dig om aktiviteter i föreningen samt skicka faktura för medlemsavgift och annan relevant information om föreningen. 

Hur vi använder insamlad information

Gävle Affärskvinnor behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Om cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem och webbläsarversion. Detta kan ske genom användning av teknik från tredje part (Google analytics).

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Gävle Affärskvinnor ger du din tillåtelse till att Gävle Affärskvinnor registrerar och lagrar uppgifter de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Gävle Affärskvinnor att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Gävle Affärskvinnor använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken kontakt.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Gävle Affärskvinnor kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Gävle Affärskvinnor kommer på eget, eller medlems, initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna höra av dig. 

Du kan om du önskar erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Gävle Affärskvinnor.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på gavleaffarskvinnor@gmail.com