Vårda ditt varumärke

Malin Östlund från förtaget DesignaRum lär oss hur vi vårdar vårt varumärke.

Plats: Entre Hofors, Faluvägen 2, Hofors

Föredragningen av Malin börjar 18.15

 

12 oktober 2016, Kvinnlig Entre Hofors