Ny styrelse

1 juni träffas gamla och nya styrelsen för ett överlämnande och en nystart. Vi träffas på Chinova mötesgård i Järvsö. 

Ny styrelse blir

Agnetha Påhlin Ordförande

Sabine Kåhre

Kristin Larsson

GunIren Lång

Eva Olsson

Karin Edman

AnnKartrin Noreliusson

Revisorer

Liselotte Lättman

Ingalill Nyberg

Valberedning

Ulla Stenwall

Åsa Askne

1 juni 2016,