Q Företagarna Ockelbo

Q kvinnligt företagsnätverk för affärsutveckling

Beskrivning:

Q är en undergrupp till Företagarna Ockelbo och vänder sig till dig som är kvinna och företagare i Ockelbo Kommun. Vi vänder oss till dig som är intresserad av att utveckla ditt företag och göra fler och bättre affärer, stärka din kompetens och knyta värdefulla kontakter. Genom Företagarna Ockelbo så driver vi frågor som är angelägna för föreningens medlemmar och deltar aktivt i forum där näringslivet träffas.

Vem får bli medlem:

Som medlem räknas den kvinna som uppfyller föreningens tre villkor för medlemskap:

1. Driver eget företag eller är delägare i ett företag.

2. Är verksam i Ockelbo kommun alternativt har särskilt affärsintresse till eller för Ockelbo kommun.

3. Betalat medlemsavgiften

Aktiviteter

Som medlem blir du inbjuden till mingelkvällar, föreläsningar, utbildningar och andra evenemang. Vissa är gratis för medlemmar och andra är öppen för allmänheten med rabatt för medlemmar. Vår ambition är att arrangera aktiviteter minst sex gånger per år, tre på hösten och tre på våren.

Om du har Facebook kan du följa oss där:
https://www.facebook.com/Q-F%C3%B6retagarna-548367225297113/

 

Medlemsavgift

Medlemskap i föreningen kostar 500 kr. För medlemmar i Företagarna Ockelbo är medlemsavgiften 300 kr. Medlemsavgiften räknas från hösten till våren.

Bli medlem

1. Skicka ett mail till ockelbo@foretagarna.se där du skriver att du vill bli medlem. Uppge ditt namn, ditt företags namn, organisationsnummer, e-post, mobilnummer och eventuellt hemsideadress.

2. Vår kassör skickar en faktura på medlemsavgiften samt lite välkomstinformation.

Frågor?

Maila ockelbo@foretagarna.se

Kontakt:

Ordförande Företagarna Ockelbo

Susanne Engström

072-545 73 11

ockelbo@foretagarna.se

 

Nyheter

Se alla nyheter

Kalendarium

Se alla evenemang