Möte på Rådhuskondis 21 mars 2017

Varmt välkomna till Rådhuskondis Kyrkog 10 Söderhamn på tisdag den 21 mars klockan 18.30.

Närjord kommer att berätta om sin verksamhet och sina idéer, vi kommer att prata företagarfrågor med varandra och naturligtvis ha trevligt.

Du kan välja på vanligt fika bröd eller någon av följande wraps

1 Lax och majonäs

2 Hummus och grönsaker

3 Falafel ch yoghurtsås

Anmälan senast 19 mars till info@vadare.se (med uppgift om vad du vill äta)

22 mars 2017, Söderhamns kvinnliga företagarförening