Kontakt SKFF

Kontakt/Anmälan till SKFF:
Ordförande
Anna Maria Olsson Edholm
Tel: 070 2526784
E-post: 


www.skff-söderhamn.se

Vi har även en facebooksida som alla är välkomna att besöka 
samt en sluten Grupp på Facebook, för våra medlemmar: SKFF Medlemsforum

Vill du också bli medlem i SKFF? Uppge då följande i ditt mail:

- Namn

- Ditt företags namn

- Adress 

- Telefonnr Mobil 

- E-postadress

- Ev. hemsida till ditt företag

Skicka mailet till: Orförande SKFF

Hjärtligt välkommen med din anmälan!